Onderwijsdoelen biologie

9 juli 2020

Wat moeten leerlingen in de bovenbouw vmbo bij biologie wel en niet leren? Waar is ruimte voor eigen invulling en wat is echt nodig voor het examen? Kan ik 'houding en beweging' schrappen, of gaat dat mis op het examen? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Examenprogramma

In het examenprogramma staat in algemene termen beschreven wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw vo moeten kennen en kunnen. Ook benoemt het examenprogramma welke onderdelen op het centraal examen getoetst worden en welke onderdelen op het schoolexamen getoetst worden. Hier vind je het examenprogramma voor vmbo basis, kader, gemengd en theoretisch.

Centraal examen en schoolexamen

De leerstof die op het centraal examen getoetst wordt, wordt veel specifieker beschreven in de syllabus. De makers van het centraal examen mogen niks vragen dat niet in de syllabus staat. Hier vind je de syllabus voor vmbo basis, kader, gemengd en theoretisch.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma niet verder uitgewerkt. Hier heeft de school of docent dus veel vrijheid om het examenprogramma in te vullen. Om docenten hierbij te helpen heeft SLO een handreiking SE Biologie gemaakt met daarin voorbeelden van keuzes die je zou kunnen maken in onderwerpen, toetsvormen, etc.

Methodes

Methodes werken het eindexamenprogramma uit tot een volledig lesprogramma. Hierin maken de schrijvers allerlei keuzes. Ze voegen bijvoorbeeld een voorbeeld toe omdat het de stof verheldert, of een nieuw begrip omdat het de samenhang tussen twee andere begrippen duidelijk maakt. Als je jezelf bij een onderdeel van de methode afvraagt of het verplicht is, kijk dan in het examenprogramma of de syllabus.

Doorlopende leerlijnen

Wil je weten hoe de onderdelen van het examenprogramma aansluiten bij de onderbouw en het primair onderwijs? Op leerplan in beeld vind je hoe de doelen van het primair onderwijs, de onderbouw en de bovenbouw met elkaar verbonden zijn.

De doelen voor het primair onderwijs en de onderbouw zijn, net als de examenprogramma's alleen in algemene termen beschreven. SLO heeft ook hier voorbeelden gemaakt van hoe je deze doelen verder kunt invullen. Ook deze kun je vinden op leerplan in beeld.


contactpersoon

27

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu:

toon meer