Platforms vmbo

25 juli 2023

​Elk beroepsgericht programma vmbo kent een eigen platform. Deze platforms hebben direct contact met docenten en organiseren bijeenkomsten, elk voor hun eigen docentenachterban. Zij vormen de (inhoudelijke) schakel tussen onderwijs en beroepsopleiding en beroep.

Platform bijeenkomsten

Tijdens platformbijeenkomsten of landelijke dagen van de platforms worden workshops en presentaties met actuele informatie over de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s gegeven. Zie voor een overzicht van de bijeenkomsten de agenda's op de website van de platforms.

Stichting Platforms VMBO (SPV)

De platforms hebben hun krachten gebundeld in een stichting, Stichting Platforms VMBO. Zo vormen zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld.