Natuur, wetenschap en technologie

16 januari 2024

“Kikkerdril!” Iedere dag kijken de leerlingen uit groep 5 vol bewondering naar wat er gebeurt in onze aquariumbak. Hoe zorgen we dat ze in leven blijven? Waarom eten ze hun ei op? Wanneer moeten ze weer terug naar de sloot? Iedere dag zijn er nieuwe vragen om uit te zoeken.

Kikkervisjes in de klas, aan de slag met gezondheid en je eigen lichaam, zelf een knikkerbaan ontwerpen, een natuurexcursie of een uitje naar een wetenschapsmuseum. Het hoort allemaal bij natuur, wetenschap en technologie (NWT), onderdeel van wereldoriëntatie in het po.

Met NWT sluit je gemakkelijk aan bij de beleving en interesses van je leerlingen. Bij NWT onderzoeken leerlingen de wereld om hen heen en ontdekken hoe ze deze wereld kunnen beïnvloeden. Of ze bedenken oplossingen en ontwerpen om de wereld een beetje beter te maken. Het kan bovendien direct betekenisvolle contexten voor taal en rekenen bieden. NWT gaat over belangrijke maatschappelijke vraagstukken en de hierbij benodigde kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan de corona- en klimaatcrisis of de toename van het gewicht onder jongeren. NWT omvat veel verschillende onderwerpen: biologie, gezondheid, natuurkundige verschijnselen, technologie, aarde en het zonnestelsel.

Wat houdt natuur in?

Bij NWT leren leerlingen over levende organismen en over niet-levende dingen en verschijnselen in de natuur. Leerlingen onderzoeken levende organismen, of dat nu planten, dieren, mensen of bijvoorbeeld virussen zijn, ook bekend als biologie. Denk hierbij aan het ontdekken van je eigen lijf, planten en dieren in je omgeving, voortplanting, biodiversiteit en evolutie. Bij NWT gaat het ook over de niet-levende natuur: natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en sterrenkunde. Hier gaat het bijvoorbeeld over elektriciteit, energie, constructies, weer, klimaat en het heelal.

Wetenschap & Technologie

Onderwijs in de levende en de niet levende natuur is vaak nauw verweven met Wetenschap & Technologie (W&T). Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen leerlingen vragen, signaleren problemen of fantaseren over futuristische uitvindingen. Bij W&T gaat het over onderzoeken en ontwerpen. Onderzoeken en ontwerpen hebben altijd een kennisaspect: over planten, dieren en de mens, over een aardrijkskundig of natuurkundig verschijnsel, over materialen, gereedschappen of over technische principes. Maar ook over een gebied of over een historische gebeurtenis of bron. W&T speelt bij alle wereldoriënterende vakken een rol.
Bij W&T is veel ruimte voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Lees meer in het leerplankader W&T.

contactpersonen

(Avatar) 270