Meer over wereldoriëntatie po

16 januari 2024

Juf Jorieke geeft een les over Willem van Oranje. Meester Ali doet een project over de ruimte. Op basisschool de Wegwijzer onderzoeken de leerlingen wat een plant nodig heeft om te groeien.
Juf Jorieke geeft geschiedenis, meester Ali is bezig met kosmisch onderwijs en op basisschool de Wegwijzer werkt het team aan onderzoekend en ontwerpend leren.

Wat is wereldoriëntatie?

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor alle vormen van onderwijs die gaan over het verkennen van de natuur en de maatschappij. Iedere school legt daarbij eigen accenten en iedere school hanteert zijn eigen aanpak en jargon. Wereldoriëntatie kent vele verschijningsvormen en benamingen: sommige scholen spreken over aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Andere scholen hanteren termen als wetenschap en technologie, zaakvakken, kosmisch onderwijs of thematisch werken.

Kerndoelen wereldoriëntatie

Het kerndoelenboekje 2006 beschrijft de wettelijk verplichte doelen van wereldoriëntatie onder Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW). OJW is verdeeld in vier domeinen:

  • Mens en samenleving
  • Natuur en techniek gaat over biologie, natuur- & scheikunde en techniek
  • Ruimte gaat over aardrijkskunde
  • Tijd gaat over geschiedenis

De huidige kerndoelen vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB).

Mens en samenleving

In het domein Mens en samenleving staan diverse onderwerpen centraal, zoals staatsinrichting, verkeer, milieu, seksuele diversiteit en omgaan met geld. De domeinen Tijd, Ruimte, en Natuur en techniek gaan over kennis en vaardigheden, de onderwerpen binnen Mens en samenleving gaan daarnaast ook over houding.

Laatste ontwikkelingen kerndoelen

De wereld verandert en daarom worden eens in de zoveel jaar de kerndoelen onder de loep genomen. In 2019 zijn voorstellen gemaakt voor het actualiseren van de kerndoelen. Na politieke besluitvorming hierover worden de kerndoelen herzien. Hier lees je meer over op actualisatie kerndoelen. Daar lees je ook over de plannen om wereldoriëntatiedoelen beter te laten aansluiten op de doelen in het voortgezet onderwijs. Zo wordt er nagedacht om wereldoriëntatie onder te verdelen in drie leergebieden: Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Burgerschap, net als in het voortgezet onderwijs.

  • Mens & Maatschappij: over hoe we naar ons verleden kijken en hoe we de wereld van vandaag kunnen beschrijven en waarderen. Mens & Maatschappij gaat ook over de toekomst: hoe de wereld er dan uit zou kunnen of moeten zien.
  • Mens & Natuur: over de natuur en hoe we erachter kunnen komen hoe die werkt. Mens en natuur gaat ook over hoe we met deze kennis ons leven en dat van anderen een beetje makkelijker of mooier kunnen maken. Bijvoorbeeld door technologie.
  • Burgerschap: over hoe we met elkaar van mening kunnen verschillen en toch met elkaar kunnen samenleven.