Aardrijkskunde

25 juli 2023

Een aardbeving in Italië… Miriam uit groep 7 zoekt op de kaart uit hoe groot het getroffen gebied is. Ondertussen tekenen de leerlingen uit groep 5 op een kaart van de omgeving wat de veiligste weg naar school is.

Aardrijkskunde gaat over gebieden en verschijnselen. Leerlingen leren bij aardrijkskunde de wereld beter kennen en begrijpen. En ze leren hoe mooi, bijzonder en kwetsbaar het leven op aarde is. Naast kennis, leren leerlingen vaardigheden die je nodig hebt om de wereld, dichtbij en veraf, te onderzoeken en wellicht een beetje mooier te maken.

Aardrijkskunde komt vaak vanzelf de klas in. Het nieuws of veranderingen in de omgeving vormen vaak de aanleiding om met leerlingen na te denken over aardrijkskundevragen: waar is dat? Waarom is dat daar? Wat zie je als je in- en uitzoomt? Hoe verandert dat gebied en wat zijn de gevolgen of de voor- en nadelen?

De kerndoelen beschrijven welke gebieden en verschijnselen aan bod moeten komen.

Kaartbeeld van de wereld

We willen dat leerlingen leren hoe de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld er in grote lijnen uitzien. Daarom leren leerlingen waar bergen, woestijnen, rivieren en grote steden liggen. En daarom leren ze toponiemen, namen van plaatsen en gebieden. Het kaartbeeld dat leerlingen zo verwerven, helpt hen om nieuwe informatie over de wereld te ordenen. Door regelmatig te kijken naar kaarten, ontwikkelen leerlingen een gevoel voor schaal, afstand en verhoudingen in de wereld.

Kennis van gebieden en verschijnselen

Welke delen van de wijk hebben overlast na een hoosbui? Wat verandert er in de omgeving als iedereen online boodschappen gaat doen? We willen dat leerlingen begrijpen hoe gebieden veranderen onder invloed van natuurlijke verschijnselen en menselijke activiteiten.

Onderzoek in de omgeving

Waar ligt veel afval? Wat is in onze buurt de meest gebruikte weg door fietsers? Waar stroomt het regenwater naartoe? Leerlingen leren hun eigen omgeving telkens weer vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Ze ontdekken zo dat ieder gebied uniek is.