Geschiedenis

25 juli 2023

Met een houten zwaard en een plastic helm rent Haroun zijn kleutergroep in. “Juf, vandaag ben ik een ridder!” In groep 7 vertelt Mare over haar interview met opa, die de watersnoodramp van 1953 overleefde. De middenbouw van meester Thomas gaat vandaag op excursie naar het plaatselijk museum om te leren over het dagelijks leven in de zeventiende eeuw.

Alles wat ons omringt heeft een verleden. Geschiedenis is niet alleen een mooi vak dat aansluit bij de beleving, verbeelding en interesses van je leerlingen, het helpt ook om de actualiteit te begrijpen. Zo brengt het leerlingen maatschappelijke kennis en vaardigheden bij.

Geschiedenis is meer dan alleen kennis over het verleden. Het gaat ook over relaties tussen het heden en verleden. Of je kunnen inleven in een historische persoon of gebeurtenis. Daarvoor gebruiken we de termen historisch besef of historisch bewustzijn. Daarom besteed je bij geschiedenis aandacht aan de onderstaande elementen.

Tijdsbegrip

Wat gebeurde eerder, wat gebeurde er daarna? Welke ontwikkelingen zijn kenmerkend voor bepaalde perioden? Tijdvakken helpen om je in de tijd te kunnen oriënteren. Leerlingen ontwikkelen een uitgebreid tijdsbegrip en basale kennis over historische periodes.

Brongebruik

Wie heeft de bron gemaakt, hoe betrouwbaar is de bron en wat vertelt deze bron over het verleden? Leerlingen oefenen met het gebruiken en begrijpen van historische bronnen.

Historisch redeneren

Wat gebeurde eerst, wat daarna? Wat veranderde en wat bleef hetzelfde? Leerlingen ontwikkelen zich in het kijken naar historische veranderingen en processen. En ze leren zich te verplaatsen in historische personen en periodes.

Betekenis geven

Welke betekenis geven we aan historische gebeurtenissen en hoe beïnvloedt het verleden het heden en misschien zelfs de toekomst? Het heden en verleden zijn met elkaar verbonden. Leerlingen onderzoeken hoe historische oorzaken eigentijdse gevolgen kunnen hebben en welke betekenissen je daaraan kunt geven.

contactpersoon

Matthijs Driebergen 270