Onderwijsdoelen kunstzinnige oriëntatie

19 augustus 2020

In dit rijke leergebied maken leerlingen kunst. Ze kruipen in de huid van een kunstenaar en ervaren kunst en cultuur aan den lijve. Door deze activiteiten ontwikkelen zij verbeeldingskracht en inlevingsvermogen.  Het leergebied kunst & cultuur bestaat uit muziek, dans, drama, beeldende kunst, literatuur en cultureel erfgoed.

Wat je verplicht moet doen staat hieronder, dat is beschreven in de kerndoelen. Daarnaast heb je nog veel ruimte om kleur te geven aan dit leergebied in de school. SLO heeft hiertoe leerlijnen uitgewerkt.

Wat moet je je leerlingen meegeven?

Er zijn drie kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie:

  • 54 ​De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren
  • ​55 ​De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
  • ​56 ​De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Deze kerndoelen geven globaal aan wat leerlingen eind groep 8 moeten kennen en kunnen. Het is aan jou en je team om  deze kerndoelen vorm te geven in je onderwijs.

Voor kerndoel 55 heb ik opdrachten ontwikkeld waarbij leerlingen samen praten over wat zij hebben gemaakt en hoe ze daartoe zijn gekomen.’ (leraar groep 5).

Zoek je aansluiting tussen de disciplines?

Soms heb je behoefte aan meer houvast. Gebruik dan het leerplankader Kunstzinnige oriëntatie. Hier zijn leerlijnen uitgewerkt voor de verschillende kunstdisciplines. In deze leerlijn staan tussendoelen voor kunstzinnige oriëntatie.

We horen vaak op scholen dat leraren gebruik maken van de tussendoelen uit het leerplankader kunstzinnige oriëntatie om leerlijnen te ontwikkelen.

Wil je je leerlingen alvast voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs gebruik dan leerplan in beeld.  Daar vind je de leerlijn met de beschrijving van de inhoud per discipline in het primair onderwijs en in de vmbo onderbouw en bovenbouw.

Nog meer kunst op jouw school

Ook in de periode 2020 – 2023 kun je gebruik maken van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) om van kunst, cultuur en erfgoed een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Wil je meer muziek op school? Ga dan naar de website meermuziekindeklas.


Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: