Cultureel erfgoed

3 november 2020

Ik zou de hele dag wel met de groep het culturele erfgoed van de omgeving willen onderzoeken!" Astrid Miltenburg, leraar groep 5, Werkhoven

Door erfgoed te onderzoeken kan een 'historische ervaring' plaatsvinden. Leerlingen die in discussie gaan met voorbijgangers over de geschiedenis van een historische boerderij. Of meisjes uit groep 8 die hebberig fossielen uit een steengroeve in hun deftige tasjes stoppen. Op welke manier kun je cultureel erfgoed betekenisvol inbedden in je onderwijs?

Wat is cultureel erfgoed?

Onderwijs in cultureel erfgoed gaat uit van materiële en immateriële sporen uit het verleden, op het gebied van geschiedenis en cultuur. Sporen die de moeite waard zijn om te bewaren voor de toekomst. Het erfgoed gaat over jezelf (persoonlijk erfgoed), over de cultuur van je directe omgeving en samenleving (regionaal en landelijk) en over de wereld (werelderfgoed).

Wat moet je de leerlingen meegeven?

Bij het onderwijs in erfgoed is van belang dat leerlingen hun zintuigen gebruiken bij het onderzoeken van hun eigen omgeving. Zij zien, voelen, horen, ruiken en proeven de elementen die iets vertellen over het verleden. Ze denken na over het verleden en het culturele erfgoed en praten erover met elkaar en met experts, zoals een historische verhalenverteller of een ervaringsdeskundige. Leerlingen gebruiken hun verbeelding om de betekenis(sen) van het erfgoed in het heden, verleden en toekomst te verkennen. Daarom is het van belang dat de leerlingen ook echt naar de plek gaan waar zij het erfgoed kunnen ervaren. Door te reflecteren op het erfgoed kunnen leerlingen aan het verleden én heden betekenis toekennen en het waarderen. Zij verwerven zo enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (kerndoel 56).

Kansen met cultureel erfgoed

Veel leraren proberen cultureel erfgoed in samenhang met de disciplines aan te bieden in de vorm van een project. Door erfgoed in samenhang met de doelen binnen het leergebied mens & maatschappij, mens & natuur en burgerschap aan te bieden, kan een leerling zich meer verbonden gaan voelen met zijn eigen omgeving en krijgt hij/zij een groter historisch besef en cultureel bewustzijn. Educatoren vanuit culturele instellingen, zoals musea en erfgoed locaties, onderzoeken samen met leraren op welke manier het aanbod kan aansluiten bij het onderwijs op school en op welk gebied samenhang kan worden aangebracht met andere vakken en leergebieden.

Voor meer informatie: