Digitaal burgerschap

10 oktober 2022

Ook in de digitale wereld worden leerlingen geconfronteerd met vraagstukken rond privacy, waarheidsvinding, discriminatie, in- en uitsluiting en macht.
Digitaal burgerschap gaat over participatie en identiteit, ook online. Leerlingen kunnen meedenken en -praten over de effecten van die digitale wereld op hun eigen (online) leven, het sociale- en politieke leven en over de ethische aspecten daarvan.
Veel lesmaterialen die voor mediawijsheid (als onderdeel van digitale geletterdheid) zijn ontwikkeld kunnen hieraan bijdragen. 
Een overzicht daarvan is op deze pagina te vinden.

Specifieke lesprogramma's voor digitaal burgerschap vind je hier:

Mijn Cyberrijbewijs

(FutureNL op initiatief van ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022)
po 7-8
Gratis lesprogramma dat bijdraagt aan de digitale weerbaarheid van leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Gebaseerd op het socratisch gesprek en aan de hand van vijf thema’s (online hate speech, online fraude, doxing, hacking en sexting) leren en ervaren leerlingen meer over online slachtoffer- en daderschap. Van kennis, via inzicht naar gedrag met handelingsperspectief. Per les/thema bestaande uit docentenhandleiding, lesbrieven voor de leerlingen, slides voor op het digi-bord,  videomateriaal en ter afsluiting de uitreiking van Mijn Cyberrijbewijs certificaat.
www.mijncyberrijbewijs.nl