Digitaal burgerschap

26 april 2022

Ook in de digitale wereld worden leerlingen geconfronteerd met vraagstukken rond privacy, waarheidsvinding, discriminatie, in- en uitsluiting en macht.
Digitaal burgerschap gaat over participatie en identiteit, ook online. Leerlingen kunnen meedenken en -praten over de effecten van die digitale wereld op hun eigen (online) leven, het sociale- en politieke leven en over de ethische aspecten daarvan.
Veel lesmaterialen die voor mediawijsheid (als onderdeel van digitale geletterdheid) zijn ontwikkeld kunnen hieraan bijdragen. 
Een overzicht daarvan is op deze pagina te vinden.