geschiedenis havo/vwo

7 maart 2022

thema's

vakvernieuwing geschiedenis

Op deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

trends in toetsing en evaluatie

​Op het gebied van toetsing spelen in ieder geval twee belangrijke thema’s: formatieve toetsing en de nadruk van meer op het centraal examen ingerichte wijze van toetsen.

morele markten?

Hoe kunnen de vakken economie, filosofie en/of geschiedenis elkaar de komende jaren in de bovenbouw van het vwo versterken?