geschiedenis havo/vwo

26 maart 2024

thema's

vakvernieuwing geschiedenis

Op deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

Landingspagina NPO

curriculumontwikkeling op school

Op deze themapagina vind je informatie, activiteiten en inspiratie om samen met collega’s aan jullie curriculum te werken.

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

alles over de examenprogramma's

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.