Vakspecifieke trendanalyse

25 april 2024

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen).

Het gaat in de trendanalyse om de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiële documenten, het uitgevoerde curriculum, zoals geïnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk en het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

Een samenvatting van de vakspecifieke trendanalyse is te lezen in deel B van de Curriculumspiegel. Samen met deel A, waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven geeft de Curriculumspiegel een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland.

geselecteerde documenten

Curriculumspiegel
De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. Het is een verslag op hoofdlijnen, met doorklikmogelijkheden naar diepgaande analyses per thema of vakgebied. Dat maakt het interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren.

contactpersonen

Michiel Bart 270