Vakvernieuwing geschiedenis

25 juli 2023

Vmbo

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 (examen 2018) is het examenprogramma voor het vmbo (bb, kb en gtl) enigszins gewijzigd. Ingrijpender gewijzigd is de syllabus.

Beide documenten voor het examen in 2018 (examenprogramma en syllabus) staan op de website Examenblad.

SLO heeft, naar aanleiding van deze vernieuwing, voor het schoolexamen een digitale handreiking schoolexamen geschiedenis vmbo gemaakt.

Havo/vwo

Sinds 2015 worden leerlingen in havo en vwo voor het vak geschiedenis op een andere manier geëxamineerd. Heel snel al, voor de examens van 2018, is dat programma voor leerlingen op het havo aangepast. Met ingang van het examen van 2020 (havo) en 2021 (vwo) zijn voor beide stromen nieuwe zogenoemde Historische Contexten ontwikkeld. In de nieuwe digitale handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo zijn beide aanpassingen in het (school)examenprogramma verwerkt en worden ook andere handreikingen gedaan om de kwaliteit van het PTA te verhogen en haar relevantie voor leerlingen te vergroten.

FAQ's

Vragen over het schoolexamen
Vragen over het centraal examen

Onderzoek naar de invoering van het nieuwe centraal examen

Onderzoek onder docenten

Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2009
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2013
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2014
Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2015
Eindrapport

Onderzoek onder leerlingen

Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014
Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015 (bijlage)

Op deze pagina staat ook een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op deze veranderingen.

geselecteerde documenten

 • Het nieuwe examen geschiedenis havo/vwo
  Artikelen, voor docenten werkzaam in de tweede fase, over experimenten met een nieuw geschiedenisexamen. Het artikel van Stefan Boom gaat in op de ontwikkelingen rond geschiedenisexamens die sinds de invoering van landelijke schriftelijke centrale toetsing hebben plaatsgehad.
 • Vragenlijstonderzoek onder docenten 2013
  Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij geschiedenisdocenten in 2013 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.
 • Vragenlijstonderzoek onder docenten 2014
  Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een online enquête die afgenomen is bij geschiedenisdocenten in 2014 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.
 • Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014
  Dit onderzoeksverslag is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders, maar vooral voor docenten geschiedenis en leerlingen. Het verslag presenteert een overzicht en een analyse van de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder leerlingen uit de examenklassen havo en vwo in 2014 naar aanleiding van de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase.
 • Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015
  Resultaten van een onderzoek in 2015 onder geschiedenisleerlingen van de examenklassen havo en vwo.
  Vragenlijstonderzoek onder docenten 2015
  De resultaten van een onderzoek onder docenten in 2015 naar hun ervaringen met de invoering van het nieuwe centraal examen geschiedenis.
 • Samenvattend eindrapport monitoringsonderzoek invoering nieuw centraal examen geschiedenis
  Samenvattend eindrapport van een driejarig monitoringsonderzoek (2013-2015) naar ervaringen van docenten en leerlingen met het nieuwe centraal examen geschiedenis.

contactpersoon

Johan van Driel 270