economie havo/vwo

6 december 2022

thema's

leraren en curriculumontwikkeling op school

Informatie voor leraren en schoolleiders rond de keuzes in het onderwijsprogramma op hun school.

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

TI_shutterstock_154155695

basisvaardigheden

Hoe kun je de basisvaardigheden van leerlingen versterken? Lees het hier.

Thema_Vakvernieuwing aardrijkskunde

mondiale thema's

Thema’s zoals duurzaamheid, globalisering, gezondheid en technologie zijn zo groot en zo complex, dat je ze je alleen met veel kennis uit verschillende disciplines goed kunt begrijpen.

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

taalgericht vakonderwijs binnen M&M

Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden…