Tussen leren en examineren


21 februari 2019

Proeftuin examens 2.0 is een samenwerkingsproject tussen Kennisnet, Cito en SLO. Per vak wordt een koppeling gelegd tussen examenvragen, de syllabus van het examenprogramma en lesmethoden. De koppeling van die gegevens wordt in de praktijk op zijn merites beoordeeld en geoptimaliseerd om makkelijker maatwerk te bieden aan leerlingen.


bron: Van Twaalf tot Achttien