economie havo/vwo

19 mei 2022

thema's

morele markten?

Hoe kunnen de vakken economie, filosofie en/of geschiedenis elkaar de komende jaren in de bovenbouw van het vwo versterken?

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden

doorlopende leerlijnen

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn.

modelleren en modelgebruik

Modelleren (en modelgebruik) is naast onderzoeken en ontwerpen een van de belangrijke natuurwetenschappelijke werk- en denkwijzen. Ook in andere vakgebieden, zoals kunst en economie, speelt modelleren een belangrijke rol.