economie havo/vwo

18 juli 2023

Hier vind je informatie over de economie in havo/vwo bovenbouw die SLO te bieden heeft of voor je heeft verzameld. Kies rechtsboven als je wat wilt weten over de huidige onderwijsdoelen voor economie, de handreiking economie en de geschiedenis en trends bij het vak. Onder staan een aantal thema’s die ook verwant zijn met het vak. Voor meer informatie: m.bart@slo.nl

thema's

morele markten?

Hoe kunnen de vakken economie, filosofie en/of geschiedenis elkaar de komende jaren in de bovenbouw van het vwo versterken?

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden

doorlopende leerlijnen

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn.

taalgericht vakonderwijs binnen M&M

Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden…

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

leraren en curriculumontwikkeling op school

Informatie voor leraren en schoolleiders rond de keuzes in het onderwijsprogramma op hun school.