Taalgericht vakonderwijs

25 juli 2023

Taalgericht vakonderwijs ondersteunt het aanleren van de denk- en schrijfvaardigheden van uw vak. De M&M-vakken zijn talige vakken. Er wordt veel gelezen en veel geschreven. Doormiddel van taalgericht vakonderwijs leert de leerling hoe zich uit te drukken in de taal van het vak. Denk daarbij aan het gebruik van specifieke vaktaal als leenheer, tijdperk, hypotheek of erosie in de juiste context. Er is ook aandacht voor het opstellen vakspecifieke redeneringen zoals een oorzaak-gevolgrelatie op de juiste manier verwoorden.

geselecteerde documenten

Werken aan vaktaal bij de mens- en maatschappijvakken
In deze brochure staat hoe een leraar mens- en maatschappijvakken in het vo (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijwetenschap) taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten.