Duits op havo/vwo

2 februari 2021

thema's

ERK-logo165x165

het ERK

Met het ERK heb je een instrument in handen om het taalniveau van je leerlingen inzichtelijk te maken.

werken met leerdoelen

Met overzicht en inzicht naar meer eigenaarschap: hoe kun je met je leerlingen aan de slag met leerdoelen?

interculturele competentie bij taalverwerving

In onze sterk globaliserende wereld is het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen, in termen van begrip, acceptatie en waardering een onmisbare competentie.

trendanalyse moderne vreemde talen

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

leestips