Bedrijfseconomie havo/vwo

6 februari 2020

thema's

Thema_Vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen

vakvernieuwing bedrijfseconomie

Op deze pagina vind je kort informatie over de vernieuwing en verder informatie over het nascholingsprogramma. Een update van deze implementatie, inclusief relevante links en downloads.

Thema_Geschiedenis PO_SO

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

agenda

nieuws