Bedrijfseconomie havo/vwo

19 mei 2022

thema's

vakspecifieke trendanalyse

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

doorlopende leerlijnen

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn.

digitale geletterdheid

Informatie over digitale geletterdheid en de doorlopende leerlijn.

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden