Bedrijfseconomie havo/vwo

26 maart 2024

Hier vind je informatie over de bedrijfseconomie in havo/ vwo bovenbouw die SLO te bieden heeft of voor je heeft verzameld. Kies rechtsboven als je wat wilt weten over de huidige onderwijsdoelen voor bedrijfseconomie, de handreiking voor het schoolexamen en de geschiedenis en trends bij het vak. Onder staan een aantal thema’s die ook verwant zijn met het vak. Voor meer informatie: m.bart@slo.nl

thema's

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

Thema_Vakvernieuwing aardrijkskunde

mondiale thema's

Thema’s zoals duurzaamheid, globalisering, gezondheid en technologie zijn zo groot en zo complex, dat je ze je alleen met veel kennis uit verschillende disciplines goed kunt begrijpen.

digitale geletterdheid

Informatie over digitale geletterdheid en de doorlopende leerlijn.

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden

Landingspagina NPO

curriculumontwikkeling op school

Op deze themapagina vind je informatie, activiteiten en inspiratie om samen met collega’s aan jullie curriculum te werken.

toetsing en het curriculum

Wat verstaan we onder toetsing en welke rol heeft toetsing binnen het onderwijs?  Op die vragen gaan we hier in.