Bedrijfseconomie havo/vwo

17 juli 2023

Hier vind je informatie over de bedrijfseconomie in havo/ vwo bovenbouw die SLO te bieden heeft of voor je heeft verzameld. Kies rechtsboven als je wat wilt weten over de huidige onderwijsdoelen voor bedrijfseconomie, de handreiking voor het schoolexamen en de geschiedenis en trends bij het vak. Onder staan een aantal thema’s die ook verwant zijn met het vak. Voor meer informatie: m.bart@slo.nl

thema's

curriculum, toetsing en verantwoording

Wat verstaan we onder toetsing en welke rol heeft toetsing binnen het onderwijs?  Op die vragen gaan we hier in.

doorlopende leerlijnen

SLO werkt aan verschillende projecten die scholen helpen bij het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn.

digitale geletterdheid

Informatie over digitale geletterdheid en de doorlopende leerlijn.

onderzoek in zes stappen

Onderzoek in zes stappen is ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden

leraren en curriculumontwikkeling op school

Informatie voor leraren en schoolleiders rond de keuzes in het onderwijsprogramma op hun school.

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.