Online monitorronde bedrijfseconomie: 'Vwo-examenprogramma mag evenwichtiger'


13 januari 2023

SLO monitort de invoering van het examenprogramma bedrijfseconomie. Begin mei staat opnieuw een monitoronderzoek uit. Hoe landt het examenprogramma bij docenten? Wat wordt gewaardeerd, waar is verbetering nodig? De vorige monitorronde was mede input voor de aanpassingen in de syllabus havo. In deze nieuwe ronde ligt de nadruk op het examenprogramma vwo. In dit interview spreekt oud-SLO'er Marc den Elzen met drie bovenbouwdocenten. Hoe ervaren zij het examenprogramma?

Een artikel uit het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nr. 3, mei 2022.


bron: Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs

toon meer