Digitale geletterdheid

14 september 2021

​​​​​​​In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats.

Samen met scholen ontwikkelt SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT basisvaardigheden. Voor elk van de digitale vaardigheden zijn leerplankaders gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht. Op het vakportaal digitale geletterdheid houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

contactpersoon po

Jos Spronk

contactpersoon vo

Natasa

toon meer