In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

20 juni 2022

Als vaksectie werk je samen aan het vormgeven van het schoolgeven. In je PTA worden je visie en ambities zichtbaar. De handreikingen voor het schoolexamen en gespreksleidraden PTA van SLO zijn daarbij een handig hulpmiddel. De gespreksleidraden zijn per vak en schoolsoort vmbo en havo/vwo uitgewerkt.

Voorbeelduitwerkingen aan de hand van de gespreksleidraad

De gespreksleidraden hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid p schoolniveau en jullie wensen en inzichten als vaksectie op vakniveau. Je kunt telkens twee documenten downloaden: een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren en een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA.

Welke vakken staan nu online?

Inmiddels staan gespreksleidraden voor dertig vakken online. Komende tijd zullen er nog een aantal volgen. De volgende gespreksleidraden zijn gereed:

Alles op één plek

Op de website Handreikingen schoolexamen vind je de handreikingen en gespreksleidraden per vak. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Gerdineke van Silfhout, themacoördinator toetsing en examinering: g.vansilfhout@slo.nl.