Inspiratie voor jouw PTA

22 november 2021

Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen en deeltaken uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

Het is belangrijk dat je deze keuzes als vaksectie met elkaar bespreekt. Daarom hebben we een gespreksdocument ontwikkeld met vragen die je helpen om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad PTA biologie havo/vwo’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA biologie havo/vwo' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA havo en een PTA vwo.

Heb je als vaksectie een PTA die je met andere scholen wilt delen? Of heb je vragen over je PTA, neem dan contact op met Aafke Oldenbeuving (a.oldenbeuving@slo.nl).