Handreiking SE Dans vmbo

29 september 2020

Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan. Op deze pagina vind je verschillende documenten die je daarbij kunnen helpen en inspireren.

Deze documenten kun je hiernaast downloaden:

  • het pdf-document ‘Handreiking schoolexamen dans vmbo’;
  • het word-document ‘Gespreksleidraad PTA dans vmbo’;
  • het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA dans vmbo'.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

De gespreksleidraad hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad PTA dans vmbo’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA dans vmbo' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA vmbo-bb/kb en een PTA vmbo-gl/tl.

Heb je als vaksectie vragen over je PTA? Of wil je jullie gemaakte keuzes delen met andere scholen? Neem dan contact op met Pascal Marsman (p.marsman@slo.nl).