Inspiratie voor jouw PTA

12 mei 2023

Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school en elke vaksectie kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

Het is belangrijk dat je deze keuzes als vaksectie met elkaar bespreekt. Daarom hebben we een gespreksdocument ontwikkeld met vragen die je helpen om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad PTA economie vmbo’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA economie vmbo' bevat ter illustratie en inspiratie twee voorbeeld uitwerkingen voor een PTA's vmbo-bb, kb, gl/tl.

Heb je als vaksectie vragen over je PTA? Of wil je jullie gemaakte keuzes delen met andere scholen? Neem dan contact op met Michiel Bart (m.bart@slo.nl).