Inspiratie voor jouw PTA

8 januari 2021

Een goed PTA bevat een beperkt aantal afsluitende (summatieve) schoolexamentoetsen. In het PTA is duidelijk welke eindtermen uit het examenprogramma worden getoetst. Elke school en elke vaksectie kan daarin zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op hun schoolexamenvisie.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

Het is belangrijk dat je deze keuzes als vaksectie met elkaar bespreekt. Daarom hebben we een gespreksdocument ontwikkeld met vragen die je helpen om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad PTA aardrijkskunde vmbo’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA aardrijkskunde vmbo' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA vmbo-bb/kb en een PTA vmbo-gl/tl.

Heb je als vaksectie vragen over je PTA? Of wil je jullie gemaakte keuzes delen met andere scholen? Neem dan contact op met Frederik Oorschot (f.oorschot@slo.nl).