Bronnen

22 maart 2022

Het examenprogramma wiskunde vmbo is te vinden op www.examenblad.nl.

De tabel die beschrijft wat moet in het centraal examen en wat moet en mag in het schoolexamen is onderdeel van de examensyllabus wiskunde vmbo. Ook deze examensyllabus is gepubliceerd op www.examenblad.nl.

De tussendoelen voor de onderbouw van havo en vwo zijn onder andere gepubliceerd op http://leerplaninbeeld.slo.nl.

De projectopdracht Statistiek TL is ontwikkeld door docenten vmbo, mbo en hbo in het kader van het Toptraject Twente.

De leergang LOB staat op http://leerganglob.slo.nl.