Rekenonderwijs

28 februari 2023

Deze handreiking gaat over de vormgeving van een schoolexamen Rekenen. Maar toetsing kan niet zonder onderwijs en omgekeerd. Als school ben je vrij te kiezen hoe je voor de doelgroep het rekenonderwijs en het schoolexamen vormgeeft, mits je je houdt aan de wet- en regelgeving.

Voor deze handreiking voert het te ver uitgewerkte suggesties te doen voor hoe je als school rekenonderwijs kunt verzorgen. Bovendien is dat in het verleden al in ruime mate gedaan. Hieronder staat een aantal publicaties die je behulpzaam kunnen zijn.

Publicaties

Rekenvoort

Lesmateriaal voor de doelgroep in vmbo en havo.

Rekengroen

Lesmateriaal voor de doelgroep in vmbo-groen.

Passende perspectieven

Bevat onder andere leerlijnen rekenen in vmbo-bb en –kb voor leerlingen die in het primair onderwijs referentieniveau 1F niet gehaald hebben.

Onderweg naar 2F

Gaat over hoe je rekenonderwijs zodanig kunt inrichten dat vmbo-leerlingen niveau 2F kunnen halen.

Rekenbewust vakonderwijs

Website met voorbeelden van hoe je rekenbewust vakonderwijs op een school kunt vormgeven.

Rekenen in andere vakken

Website met aandachtspunten voor rekenbewust vakonderwijs en een instrument om die in kaart te brengen.

Drieslagmodel

Beschrijving van rekenonderwijs uit het mbo; kan ook relevant zijn voor vmbo en havo.