De referentieniveaus Rekenen

27 juli 2023

De schoolexamens Rekenen moeten gebaseerd zijn op de voorgeschreven referentieniveaus uit het eerder genoemde Besluit; voor het vmbo is dat referentieniveau 2F en voor havo is dat referentieniveau 3F.

Met de term 'gebaseerd op' wordt bedoeld dat het niet nodig is om alle rekendoelen uit een referentieniveau één voor één af te toetsen. Hoe je deze term wel kunt interpreteren, kun je lezen bij Wat moet, wat mag en wat kan. Daar wordt ook beschreven hoe je moet en kunt omgaan met ERWD-leerlingen.