Doelgroep

13 januari 2020

Het schoolexamen Rekenen is bedoeld voor leerlingen die in het schooljaar 2020 / 2021 of later examen afleggen, maar niet in wiskunde. Om precies te zijn:

  • havoleerlingen die het examenprofiel Cultuur & Maatschappij volgen en geen examen afleggen in wiskunde A of B;
  • vmbo-leerlingen uit elk van de vier leerwegen die een economisch of het zorg- en welzijnprofiel volgen en geen examen afleggen in wiskunde;
  • leerlingen uit vmbo-bb die een leer-werktraject volgen en geen examen afleggen in wiskunde.

Het schoolexamen Rekenen heeft voor havoleerlingen – op basis van de huidige regelgeving – een permanent karakter. Als in het vmbo (een) nieuw(e) wiskundevak(ken) wordt ingevoerd, vervalt in principe dit schoolexamen Rekenen.