De kwaliteit van het schoolexamen

1 september 2022

Vmbo-scholen hebben veel ruimte voor het vormgeven van hun schoolexamens. Scholen kunnen daarbij veel eigen keuzes maken. Daarbij is het aan de school dat wat ‘moet’ op de juiste wijze te vertalen naar de eigen school en bewuste keuzes te maken bij wat ‘mag’. Op deze website staat generieke informatie voor het maken van toets- en examenbeleid, het PTA en schoolexamens.

Hiernaast vind je meer informatie, voorbeelden en checklists:

  • in de publicatie ' Het programma van toetsing en afsluiting  (PTA) in het vmbo. Wat moet en wat mag?';
  • op de website 'Praktijk en ondersteuning' van de VO-Raad;
  • op de website 'Schoolexaminering' van Stichting Platforms Vmbo (SPV).