Sectorwerkstuk

13 december 2019

Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt.​ Bij een sectorwerkstuk kan het gaan om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector.

Het onderwerp kan gaan over een maatschappelijk relevant thema of kan te maken hebben met de beroepswereld die bij de sector past. Het sectorwerkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden en kan de afronding van de vaardighedentraining vormen die vanaf de onderbouw binnen de school vorm krijgt. Het sectorwerkstuk kan daarom gezien worden als een 'meesterproef'.

Een leerling kan de resultaten van een sectorwerkstuk op verschillende manieren presenteren. Dat kan een product of werkstuk zijn of een presentatie. Het geschreven werkstuk is slechts één van de vormen. Bij schriftelijke vormen kan gedacht worden aan een artikel of een verslag. Een mondelinge presentatie heeft de vorm van een spreekbeurt of toelichting bij een posterpresentatie. Een computerpresentatie kan plaatsvinden in de vorm van het ontwerpen van een website of een presentatie met behulp van PowerPoint. Tastbare werkstukken zijn mogelijk in de vorm van een maquette of prototype.​

Sommige scholen spreken liever over het sectoronderzoek in plaats van het sectorwerkstuk omdat 'werkstuk' te veel zou verwijzen naar de schriftelijke vorm.