Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma nask1 vmbo bestaat sinds 2007 uit een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, het centraal examen en het schoolexamen.

De verdeling van de examenstof nask2 gl/tl over het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE):

Verdeling van de examenstof nask2 gl/tl
Exameneenheid CE moet in SE mag in SE
NASK2/K/1 Oriëntatie op leren en werken gl/tl
NASK2/K/2 Basisvaardigheden gl/tl
NASK2/K/3 Leervaardigheden in het vak scheikunde gl/tl gl/tl
NASK2/K/4 mens en omgeving: gebruik van stoffen gl/tl
NASK2/K/5 Mens en omgeving: verbranding gl/tl gl/tl
NASK2/K/6 Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties gl/tl
NASK2/K/7 Water, zuren en basen gl/tl gl/tl
NASK2/K/8 Reinigingsmiddelen en cosmetica gl/tl
NASK2/K/9 Chemie en industrie gl/tl
NASK2/K/10 Basischemie voor vervolgopleiding en beroep gl/tl gl/tl
NASK2/K/11 Bouw van de materie gl/tl gl/tl
NASK2/V/1 Productieprocessen gl/tl gl/tl
NASK2/V/2 Productonderzoek gl/tl
NASK2/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie gl/tl
NASK2/V/4 Vaardigheden in samenhang gl/tl gl/tl

De tabel laat zien welke exameneenheden van het centraal examen ook getoetst moeten of mogen worden in het schoolexamen. Daarnaast laat de tabel zien welke exameneenheden op het schoolexamen getoetst moeten worden.