Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen voor het schoolexamen heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Het examenprogramma voor nask2 wordt beschreven in drie delen:

  1. voor het centraal examen (CE) een landelijk examenprogramma in globale eindtermen;
  2. voor het CE een syllabus voor iedere leerweg, met daarin de eindtermen voor het CE met een toelichting op die onderdelen waar onduidelijkheid over kan bestaan. Op basis van deze syllabus worden de opdrachten voor het eindexamen gemaakt;
  3. voor het schoolexamen (SE) een handreiking waarin een aantal mogelijkheden staan die de school heeft voor invulling van de exameneenheden die met het schoolexamen worden afgesloten.

Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de geglobaliseerde eindtermen. Alle exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen en kan op een op het schoolexamen toegesneden wijze worden uitgewerkt. In de uitvoering, toetsing en beoordeling kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de mogelijkheid dat de inhoud altijd in combinatie met vakvaardigheden wordt geëxamineerd.

De handreiking biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
  • voorbeelden te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen.

link