Voorbeelden van praktische opdrachten

13 december 2019

In onderstaande opdrachten spelen steeds onderwerpen een rol die leerlingen in hun dagelijkse leven kunnen tegenkomen. Onderwerpen als water, verbranding, reinigingsmiddelen en cosmetica liggen dicht bij de belevingswereld van leerlingen.

In de meeste opdrachten wordt leerlingen gevraagd praktisch onderzoek te doen door naar buiten te gaan, met een instrument te meten, apparaten uit elkaar te halen en waar te nemen met hun zintuigen. Van leerlingen wordt ten slotte gevraagd de gegevens te verwerken in tabellen en grafieken en een conclusie te trekken. Per examen kan leerlingen gevraagd worden om de wijze waarop zij hun resultaten presenteren, te variëren.

Door ... ontstaat warmte

Maak op zo veel mogelijk manieren vuur zonder gebruik te maken van een aansteker of lucifers. 
Zoek antwoorden op de volgende vragen:

 1. Waar hangt het vanaf of iets snel in brand vliegt?
 2. Hoe kun je het best een vuurtje beginnen en waarom?
 3. Op welke manieren kun je een temperatuur krijgen die het vuurtje kan starten?
 4. Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur?

Demonstreer tot slot op welke manier jullie vuur kunnen maken zonder aansteker, lucifers of iets dergelijks.

Kauwgom

Welke kauwgom is de lekkerste en waarom?

 • Onderzoek aan welke eisen een kauwgom moet voldoen.
 • Test minstens 5 verschillende kauwgoms op kwaliteit.
 • Plak een kauwgom op een tegel, een stuk hout en een stuk textiel en onderzoek op welke manieren je de kauwgom het best kunt verwijderen.

Uitlaatgassen

Welke invloed hebben uitlaatgassen op de groei van planten?

 • Wat is de invloed van een katalysator op de uitstoot van uitlaatgassen?

Wasverzachters

Hoe giftig zijn wasverzachters?
Deelvragen:

 1. Zijn de ecologische wasverzachters beter voor het waterleven dan gewone wasverzachters?
 2. Wat is het meest giftige bestanddeel in de wasverzachter?
 3. Wat voor effect heeft wasverzachter op het milieu?
 4. Is een wasverzachter belangrijk voor de was of is het een overbodige luxe?

Nog een paar voorbeelden van praktische opdrachten

 • verschillen tussen zeezout en keukenzout;
 • waterabsorberend vermogen van luiers;
 • broeikaseffect;
 • gat in de ozonlaag;
 • (on)brandbare kleding;
 • zure regen;
 • vuurwerk;
 • zuur-base reacties (maagtabletten, tanden poetsen, brandblusser, sperma);
 • zuren in het huishouden;
 • hardheid van water;
 • vlekken.