Het schoolexamen

13 december 2019

De exameneenheden die alleen betrekking hebben op het schoolexamen zijn alléén geglobaliseerd. Dat betekent dat deze eindtermen niet nader zijn gespecificeerd in de syllabus.

​​Voorbeelden hiervan zijn de exameneenheden 'Licht en beeld' (NASK1/K/7) en 'Bouw van de materie' (NASK1/K/10) voor alle leerwegen. Deze exameneenheden zijn een vast onderdeel van het schoolexamen en moeten binnen het schoolexamen ieder jaar worden getoetst.

Scholen mogen zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar houden aan de geglobaliseerde eindtermen. Die eindtermen geven de mogelijkheid aan de school om het onderwijs op een andere manier in te vullen, door bijvoorbeeld in te spelen op actuele ontwikkelingen en regionale situaties. Alle exameneenheden die worden getoetst binnen het centraal examen mogen ook binnen het schoolexamen worden getoetst, maar die toetsing is niet verplicht. Een school kan er dus voor kiezen om in het schoolexamen geen aandacht te besteden aan bijvoorbeeld de exameneenheid Geluid of aan Kracht en veiligheid.

Vaardigheden

De ruimte voor scholen om invulling te geven aan het schoolexamen is vrij groot. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen in hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) de toetsing van de vaardigheden uit NASK1/K/1, 2, 3 en NASK1/V/2, 3 en 4 op een aantal momenten centraal te stellen en bij de beoordeling minder gewicht te geven aan de inhoudelijke vaardigheden.

De toetsing binnen het schoolexamen van NASK1/K/9 Kracht en veiligheid kan, bijvoorbeeld als praktische opdracht dan wel als sectorwerkstuk, de vorm krijgen van een ontwerpopdracht waarbinnen een brug of een ander bouwwerk wordt ontworpen. Een dergelijke opdracht kan in samenhang met bijvoorbeeld CKV of een van de kunstvakken, wiskunde of in de beroepsgerichte leerwegen met een beroepsgericht vak worden uitgevoerd. Zo'n opdracht is een invulling van de globale beschrijving van de exameneenheid Kracht en veiligheid. En in de uitvoering, toetsing en beoordeling kan, indien de school daarvoor kiest, meer worden geconcentreerd op de vaardigheden uit NASK1/K/1, 2, 3 en NASK1/V/2, 3 en 4.