De preambule

13 december 2019

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen.

 1. Werken aan vakoverstijgende thema's;
 2. Leren uitvoeren;
 3. Leren leren;
 4. Leren communiceren;
 5. Leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 6. Leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak NASK1 gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • Oriëntatie op leren en werken (NASK1/K/1);
 • Basisvaardigheden (NASK1/K/2);
 • Leervaardigheden in het vak natuurkunde (NASK1/K3).
Exameneenheid bb kb gl/tl
NASK1/K/1 Oriëntatie op leren en werken
1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van natuurkunde in de maatschappij X X X
NASK1/K/2 Basisvaardigheden
2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. X X X
NASK1/K3 Leervaardigheden in het vak natuurkunde

3. De kandidaat kan:

 • rekenvaardigheden toepassen;
 • natuurkundige grootheden hanteren en met behulp van formules daarmee berekeningen uitvoeren en redeneringen opzetten;
 • natuurkundige apparatuur gebruiken, daarmee experimenten uitvoeren en de resultaten interpreteren;
 • de computer gebruiken om met meetprogramma's experimenten uit te voeren en te interpreteren, om met applets en simulaties onderzoek te doen en om natuurkundige informatie te selecteren en te verwerken;
 • een onderzoek doen en een ontwerpproces uitvoeren en evalueren, daarbij rekening houdend met de veiligheid.
X X

4. De kandidaat kan:

 • basisrekenvaardigheden toepassen

zie verder onder 3 vanaf de tweede bullet.

X