Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma nask1 vmbo bestaat sinds 2007 uit een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, het centraal examen en het schoolexamen.

De verdeling van de examenstof nask1 bb, kb, gl en tl over het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE):

Verdeling van de examenstof nask1 bb, kb, gl en tl
Exameneenheid CE moet in SE mag in SE
NASK1/K/1 Oriëntatie op leren en werken BKGT
NASK1/K/2 Basisvaardigheden BKGT

NASK1/K/3 Leervaardigheden in
het vak natuurkunde

BKGT BKGT
NASK1/K/4 Stoffen en materialen BKGT BKGT
NASK1/K/5 Elektrische energie BKGT BKGT
NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen KGT B KGT
NASK1/K/7 Licht en beeld BKGT
NASK1/K/8 Geluid BKGT BKGT
NASK1/K/9 Kracht en veiligheid BKGT BKGT
NASK1/K/10 Bouw van de materie BKGT
NASK1/K/11 Straling en stralingsbescherming KGT
NASK1/K/12 Het weer KGT
NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer GT GT
NASK1/V/2 Constructies GT GT
NASK1/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie GT
NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang GT GT

De tabel laat zien welke exameneenheden van het centraal examen ook getoetst moeten of mogen worden in het schoolexamen. Daarnaast laat de tabel zien welke exameneenheden op het schoolexamen getoetst moeten worden.