Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Deze handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de geglobaliseerde eindtermen. Alle exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen en kan op een op het schoolexamen toegesneden wijze worden uitgewerkt. In de uitvoering, toetsing en beoordeling kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de mogelijkheid dat de inhoud altijd in combinatie met vakvaardigheden wordt geëxamineerd.

De website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
  • voorbeelden te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen.

link