Positie van het vak

13 december 2019

Informatietechnologie is een algemeen vormend vak dat leerlingen kunnen kiezen in het vrije deel van het examen.

Het vak neemt inhoudelijk als het ware een middenpositie in tussen het profiel Media, Vormgeving en ICT in de beroepsgerichte leerwegen en het keuzevak informatica in de tweede fase van de havo. Dat blijkt onder meer uit het examenprogramma. Sommige onderwerpen kennen een zekere verwantschap met het profiel, andere juist meer met het havovak.

Het vak is ook bestemd voor leerlingen uit de gemengde leerweg. Leerlingen uit deze leerweg die verder geïnteresseerd zijn in ICT, kunnen examen afleggen in het profiel Media, vormgeving en ICT of keuzevakken doen met een ICT-karakter.