Preambule examenprogramma

18 december 2019

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen.

  1. werken aan vakoverstijgende thema's;
  2. leren uitvoeren;
  3. leren leren;
  4. leren communiceren;
  5. leren reflecteren op het leer- en werkproces;
  6. leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak geschiedenis gelden daarnaast voor alle sectoren:

  1. oriëntatie op leren en werken (GS/K/1);
  2. basisvaardigheden (GS/K/2);
  3. leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting (GS/K/3).
Sectoren
bb kb gl/tl
GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken
De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van geschiedenis en staatsinrichting in de maatschappij. x x x
GS/K/2 Basisvaardigheden
De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. x x x
GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

- de ontwikkeling van het eigen leervermogen

- het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

x x x