Centraal examen

13 december 2019

Het centraal examen geschiedenis heeft voor alle leerlingen betrekking op een aantal onderdelen.

 1. Historische vaardigheden (GS/K/3);
 2. Staatsinrichting van Nederland (GS/K/5);
 3. Historisch Overzicht vanaf 1900 (GS/K/10);
 4. Vaardigheden in samenhang (GS/V/8) - alleen gl/tl.
 5. Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900 (GS/V/9) - alleen gl/tl;

Historische vaardigheden

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
 • het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

Het gaat dan om:

 • verschillende typen historische vragen herkennen;
 • bij gegeven historische vragen informatie verwerven;
 • verworven of aangereikte informatie verwerken;
 • principes en procedures die kenmerkend zijn voor de benaderingswijzen van het vak geschiedenis en staatsinrichting toepassen.

Staatsinrichting van Nederland

De kandidaat kan herkennen en beschrijven (voor bb-leerlingen: benoemen) hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze ontwikkelingen in verband brengen met belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1848.

Historisch Overzicht vanaf 1900

De kandidaat kan herkennen en beschrijven ( voor bb-leerlingen: benoemen) welke belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zich in de Nederlandse en (West-)Europese geschiedenis vanaf 1900 hebben voorgedaan.

Vaardigheden in samenhang

De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900

De kandidaat kan de volgende thema's herkennen, beschrijven, verklaren en plaatsen in het kader van het Historisch Overzicht vanaf 1900:

Het ontstaan en de gevolgen van

 • het communisme in de Sovjetunie (1917-1941);
 • Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949).

Bij het programma voor het centraal examen hoort een syllabus waarin de eisen die tijdens het centraal examen aan leerlingen worden gesteld nader worden gespecificeerd. Deze syllabus kan jaarlijks worden gewijzigd. De actuele syllabus is voor elk examenjaar te vinden op Examenblad.nl.