Bronnen

29 februari 2024

Bij het samenstellen van deze handreiking is een aantal bronnen gebruikt.

  • College voor Toetsing en Examens (2018). Geschiedenis vmbo. Syllabus centraal examen 2018. Geraadpleegd van www.examenblad.nl.
  • Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo. Geraadpleegd van www.examenblad.nl.
  • Janssen-Noordman, A.M.B., & Merriënboer Jeroen J.G. van (2002). Innovatief onderwijs ontwerpen. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
  • Kirschner, P.A., Sweller, P. & Clark, E.E. Why minimal guidance during instruction does not work, In:Educational Psychologist, 41 (2), p. 77 - 78.
  • Meijers, F. (2001). Heeft beroepskeuzevoorlichting zin? Naar een strategie van participerend leren, In:Pedagogiek, jrg. 21, 2001.
  • Meijers, F., Kuijpers, M. en Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Platform beroepsonderwijs, februari 2006.
  • Mittendorff K., Sjenitzer T., & Boer den P. (2005). Beter kiezen. Wageningen: STOAS.
  • Wardekker, W. (2005). Beroepsonderwijs en identiteit. Zwolle: Chr. Hogeschool Windesheim, 17 februari 2005.

Websites: