Volgorde van profielvak en keuzevakken

13 december 2019

Geschiedenis is een keuzevak in de sector Zorg en Welzijn, waarbij moet worden aangetekend dat het bevoegd gezag beslist welke van de vakken maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting en aardrijkskunde wordt of worden aangeboden. Geschiedenis kan ook deel uitmaken van het vrije deel van de theoretische leerweg (artikel 10 van de Wet op het voortgezet onderwijs: Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o.).

Het aantal lesuren in de bovenbouw van vmbo-gtl varieert van vijf tot zeven, waarbij het zwaartepunt ligt in de vierde klas; meestal vier lesuren tegenover 2 of 3 in de derde klas.
In 2018 deden 24.078 vmbo-leerlingen examen in geschiedenis. Dit is 22% van alle vmbo-leerlingen. Niet meer dan 136 bb-leerlingen en 263 kb-leerlingen legden het examen af, tegenover 23.679 gl/tl-leerlingen (Verslag examencampagne 2018, Cito).