Volgorde van profielvak en keuzevakken

20 oktober 2023

Geschiedenis is een keuzevak in de sector Zorg en Welzijn, waarbij moet worden aangetekend dat het bevoegd gezag beslist welke van de vakken maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting en aardrijkskunde wordt of worden aangeboden.

Geschiedenis kan ook deel uitmaken van het vrije deel van de theoretische leerweg (artikel 10 van de Wet op het voortgezet onderwijs: Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o.).

Het aantal lesuren in de bovenbouw van vmbo-gtl varieert van vijf tot zeven, waarbij het zwaartepunt ligt in de vierde klas; meestal vier lesuren tegenover 2 of 3 in de derde klas.