Volgorde van profielvak en keuzevakken

17 mei 2021

Geschiedenis is een keuzevak in de sector Zorg en Welzijn, waarbij moet worden aangetekend dat het bevoegd gezag beslist welke van de vakken maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting en aardrijkskunde wordt of worden aangeboden. Geschiedenis kan ook deel uitmaken van het vrije deel van de theoretische leerweg (artikel 10 van de Wet op het voortgezet onderwijs: Theoretische leerweg en sectoren m.a.v.o.).

Het aantal lesuren in de bovenbouw van vmbo-gtl varieert van vijf tot zeven, waarbij het zwaartepunt ligt in de vierde klas; meestal vier lesuren tegenover 2 of 3 in de derde klas.
In 2019 deden 24.458 vmbo-leerlingen examen in geschiedenis. Dit is bijna 23% van alle vmbo-leerlingen. Niet meer dan 160 bb-leerlingen en 278 kb-leerlingen legden het examen af, tegenover 24.020 gl/tl-leerlingen (Verslag examencampagne 2019, Cito).