Schrijfvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In de tabellen in de downloads is de exameneenheid MVT/K/7 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor vmbo-bb en kb is het ERK-niveau A1. Voor gl/tl is het ERK-niveau deels A1 en deels A2. Dit houdt in dat het schoolexamen zowel A1 opgaven bevat als A2.

De eerste kolom geeft de exameneenheid MVT/K/7 Schrijfvaardigheid aan. De tweede kolom vermeldt het ERK- streefniveau dat aan het einde van het vmbo haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau. De derde kolom geeft de subvaardigheden van schrijfvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten kan uit deze tabellen geput worden.