Opdrachten/opgaven schrijfvaardigheid

13 december 2019

Schrijven gebeurt normaal gesproken naar aanleiding van iets, bijvoorbeeld een brief waar je op reageert, een tekst die je samenvat.

Voorbeelden schrijfopdrachten

Schrijven is functioneel. Een voorbeeld is de taak 'solliciteer naar een vakantiebaan in Eastbourne'. Deze is realistisch en functioneel, omdat je daar bijvoorbeeld familie hebt wonen, maar evenwel niet goed te doen zonder bijbehorende informatie over het bedrijf, de eisen waaraan de sollicitant moet voldoen etc.

Ook een opdracht als ‘vertel over je hobby’s’ geeft een leerling zonder nadere informatie te weinig houvast. Het is belangrijk om te sturen op output, zonder dat het een kwestie wordt van letterlijk vertalen. Een situatiebeschrijving waarin je toelicht dat je een Engelstalige leeftijdsgenoot in Spanje hebt ontmoet en dat jullie eenmaal terug in eigen land nog steeds met elkaar chatten, maakt het realistisch en functioneel.

Een blauwdruk voor schrijfopdrachten en voorbeeldmatig ingevulde schrijfopdrachten staan onder downloads.

Situatiebeschrijving

Maak bij elke schrijfopdracht een situatiebeschrijving. Houd deze zo kort en bondig mogelijk. Geef de context en het doel van de opdracht aan en eventueel ook tot wie de leerling zich met zijn schrijven richt. Dit is van belang zodat de leerlingen hun taalgebruik hierop kunnen afstemmen.

Als schrijfopdrachten geschikt voor dit niveau kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • een ansichtkaart met vakantiegroet (A1);
 • een advertentie voor een prikbord (A1/A2);
 • een voorstel voor een uitje (A2);
 • een introductiemail aan een Engels gastgezin (A2)
 • een chatgesprek met een uitwisselingsstudent (A2)
 • een verhaal over school voor een blog (A2/B1);
 • een eenvoudige klachtenbrief (A2/B1);
 • et cetera

Ontwikkel bij voorkeur opdrachten:

 • waarbij leerlingen zich kunnen voorstellen dat zij die later tegenkomen;
 • die je kunt ondersteunen met bijvoorbeeld een plaatje, foto of advertentie;
 • die functioneel en communicatief taalgebruik uitlokken;
 • die tot een concreet resultaat leiden (zoals het maken van een afspraak, zich afwezig melden, zich verontschuldigen voor het niet nakomen van een afspraak);
 • die voldoende sturend zijn zonder dat ze tot letterlijk vertalen leiden;
 • en zeg daarbij ook iets over kwaliteit (waar wordt bij de beoordeling van het resultaat op gelet) en de kwantiteit (limiet voor het minimaal of maximaal aantal woorden).

Inspiratie opdoen?

Voor inspiratie kun je voorbeelden van ERK-opgaven ontwikkeld voor de internationale certificaten Engels (Cambridge) bekijken.