MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

13 september 2021

Luister- en kijkvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/5.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie 'Opdrachten/opgaven'. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de kijk- en luisterfragmenten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie 'Luister- en kijkvaardigheid en het ERK'.

Met een toetsmatrijs kun je op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Meer hierover kun je lezen in de sectie 'Toetsmatrijs'.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/5 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
CE Moet op SE Mag op SE
bb X X
kb X X

De verdeling van de examenstof bij een papieren centraal examen Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/5 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
CE Moet op SE Mag op SE
bb X
kb X
gl/tl X


Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.