MVT/V/1 Leesvaardigheid

18 december 2019

Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt naast eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid ook de eindterm MVT/V/1. Beide eindtermen worden in het centraal examen van de gemengde en theoretische leerweg  geëxamineerd en bepalen samen 50% van het eindcijfer.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie 'Leesvaardigheid eindterm MVT/V/1 en het ERK'.

Deze eindterm kan bij uitstek geïntegreerd met MVT/K/4 worden aangeboden en beoordeeld. Zie voor een verdere uitwerking de sectie 'MVT/K/4'.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Verdeling examenstof Engels
Exameneenheid MVT/V/1 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

  • het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen;
  • conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
CE Moet op SE Mag op SE
GL/TL X X