MVT/K/4 Leesvaardigheid

13 september 2021

Leesvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/4. Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt ook de exameneenheid MVT/V/1.

Exameneenheid MVT/K/4 wordt geëxamineerd in het centraal examen van de bbl en kbl en bepaalt  50% van het eindcijfer. In het centraal examen van de gemengde en theoretische leerweg worden MVT/K/4 en MVT/V/1 geëxamineerd en bepalen 50% van het eindcijfer.

Op basis hiervan kan de vaksectie het volgende overwegen:

  • Hoe draag ik zorg voor een examen Engels waarin alle vaardigheden evenwichtig zijn vertegenwoordigd?
  • Hoe kan leesvaardigheid, als de vaksectie besluit MVT/K/4 ook op te nemen in het schoolexamen, aanvullend op het centraal examen worden getoetst? Bijvoorbeeld gericht informatie uit een handleiding halen, of bij een praktijktoets informatie uit een recept. Of in combinatie met schrijfvaardigheid laten reageren op een email.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie 'Opdrachten/opgaven'. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie ‘Leesvaardigheid en het ERK’.

Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Meer hierover kunt u lezen in sectie ‘Toetsmatrijs'.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Verdeling examenstof Engels
Exameneenheid MVT/K/4 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken;
  • verbanden tussen delen van een tekst aangeven.
CE Moet op SE Mag op SE
BBL X X
KBL X X
GL/TL X X

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.


toon meer

Vak