Toetsmatrijs gespreksvaardigheid

13 december 2019

Wat wil je toetsen?

Voordat met het ontwikkelen van de opdrachten/opgaven van het schoolexamen kan worden begonnen, is er duidelijkheid nodig over:

  • welke eindtermen aan bod komen;
  • hoeveel opdrachten de leerlingen doen;
  • wat zij gaan doen.

Deze informatie wordt op eenvoudige wijze weergegeven in een toetsmatrijs. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? 
De matrijs is een nadere concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Het is raadzaam de toetsmatrijs in de vaksectie te bespreken en vast te stellen.

Een toetsmatrijs:

  • zorgt voor balans tussen de opdrachten en examenstof (inhoudsvaliditeit);
  • zorgt voor gelijkwaardige schoolexamens;
  • dient als verantwoording naar anderen, ouders en de inspectie;
  • legt de relatie tussen PTA en toets.

Een blauwdruk toetsmatrijs en een voorbeeldmatig ingevulde toetsmatrijs staan onder downloads