Toetsmatrijs luister- en kijkvaardigheid

13 december 2019

Wat wil je toetsen?

Voordat je gaat beginnen met het schrijven van de opdrachten/opgaven van het schoolexamen, is het nodig dat je weet waar de toets over gaat:

  • Welke eindtermen komen aan bod?
  • Hoeveel opdrachten krijgen de leerlingen?
  • Wat moeten zij doen?

Een toetsmatrijs helpt de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart te brengen. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? De matrijs is een nadere concretisering van het PTA.

Een toetsmatrijs:

  • zorgt voor balans tussen de opdrachten en examenstof (inhoudsvaliditeit);
  • zorgt voor gelijkwaardige schoolexamens;
  • dient als verantwoording naar anderen, ouders en de inspectie;
  • legt de relatie tussen PTA en toets.